Quality Manager / Laatupäällikkö

Etusivu » Avoimet työpaikat » Quality Manager / Laatupäällikkö

Haemme laatupäällikköä Oy NIT Naval Interior Team Ltd:lle. Laatupäällikkö vastaa NIT:n laatujärjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä.  Lisäksi vastuualueeseen kuuluu NIT:n sisäisten toimintaprosessien laadun valvonta sekä verkoston toimituskyvyn valvonta. Laatupäällikkö toimii päivittäisessä yhteistyössä muun henkilökunnan kanssa ja pyrkii toiminnan jatkuvaan kehittämiseen ja toimii koordinaattorina eri osastojen laatuprosessien välillä. Laatupäällikkö raportoi tehtävässään suunnittelujohtajalle.

 

Laatupäällikön päätehtävät ovat:

 • Yrityksen toimintaprosessien kehittäminen johdon asettamien laatutavoitteiden mukaisesti
 • Yrityksen sisäisten toimintaprosessien ja niihin liittyvien mittareiden kehittäminen ja valvonta yhdessä prosessien omistajien kanssa
 • Kehityshankkeiden läpivienti
 • Mittareiden tulosten raportointi
 • Yrityksen ISO 9001 -laatujärjestelmän ja siihen liittyvien dokumenttien ylläpito ja päivittäminen
 • Yrityksen muiden sertifikaattien ja standardien (esim. Achilles, Green Office) ylläpito
 • Laatujärjestelmään liittyvien dokumenttien hallinta
 • Laatujärjestelmän vaatimien sisäisten katselmusten ja auditointien järjestäminen vuosikellon mukaan
 • Sisäisten auditoijien kouluttaminen ja johtaminen
 • Toimittajaverkoston auditoinnit yhteistyössä hankinnan ja projektitiimien kanssa
 • Projektien laadunvarmistus- ja tarkastustoiminta yhdessä projekti- ja site-tiimin kanssa
 • Yrityksen laatujärjestelmään liittyvistä asioista tiedottaminen
 • Tarvittaessa sisäisten koulutusten pitäminen ja järjestäminen
 • Toimia sisäisenä asiantuntijana laivanrakennusalan standardeihin liittyvissä asioissa

Tehtävässä onnistumisen edellytyksiä ovat:

 • Soveltuva tekninen koulutus, ylempi tai alempi korkeakoulututkinto
 • Aiempi kokemus yrityksen laatujärjestelmistä, niiden rakentamisesta ja kehittämisestä
 • Laivanrakennusalan standardien tuntemus
 • Hyvä suullinen ja kirjallinen osaaminen sekä suomen että englannin kielellä

Paikka täytetään sopivan henkilön löytyessä.

 

Yhteydenotot ja hakemukset cv:n ja palkkatoivomuksen kera:

Leena Salo, leena.salo@campconsulting.fi, puh. +358 40 052 8357

 

Oy NIT Naval Interior Team Ltd:llä on toimipaikkoja Piikkiössä, Turussa Artukaisissa ja Pansion telakalla, sekä Saksassa, Norjassa ja Japanissa. Pääasiallisia yhteistyökumppaneita ovat telakat, varustamot ja rakennusliikkeet eli yritys vastaa loistoristeilijöiden ja matkustaja-alusten eri alueiden kokonaistoimituksista. Kokonaistoimitukset pitävät sisällään koko hankkeen suunnittelusta luovutukseen sekä kohteen jälkihoidon

 

 

NIT