Hyvinvoiva joukkue on motivoitunut

Etusivu » Lokikirja » Hyvinvoiva joukkue on motivoitunut

Hyvinvoiva joukkue on motivoitunut

Logistikas Oy:n Rauman ja Porin yksiköiden päällikkö Juha Hauta-Heikkilä korostaa jatkuvan kehityksen olevan osa johtamistyötä. Hyvä esimies osaa antaa vastuuta alaisilleen, mutta huolehtii myös siitä, että tekijöillä on tarvittavat työkalut ja jatkuva tuki hoitaa omia tehtäviään.

– Esimiehen on luotettava siihen, että ammattitaitoiset alaiset osaavat hoitaa työnsä. Jatkuva kanssakäyminen ja avoin keskusteluyhteys ovat tärkeässä roolissa, Hauta-Heikkilä painottaa.

Hauta-Heikkilällä on takanaan useampia Campin Logistikaksen esimiehille räätälöityjä valmennuksia, lisäksi Hauta-Heikkilä on ollut mukana Campin avoimissa ohjelmissa.

– Viimeisimmälle Campin avoimelle PMC johdonleirille mennessäni koin olevani tietyllä tapaa valmiimpi ottamaan vastaan ja antamaan itsestäni enemmän kuin aiemmin. Hyvin rakennetussa porukassa kaikki pääsevät ääneen ja jokainen uskaltaa olla aktiivinen.

– Hyvillä kouluttajilla, Kaisu ja Teppo Viitasella, on myös tärkeä rooli rennon ja avoimen ilmapiirin luomisessa. Kahden päivän tiivis valmennus on toki vaativa rutistus, mutta kun laittaa itsensä peliin, saa leiriltä paljon irti.

Jokaisen tekijän ja tehtävän tärkeys

Teppo Viitanen on saanut seurata läheltä Hauta-Heikkilän urakehitystä aina rekrytoinnista alkaen. Vuonna 2007 Logistikas Oy:n palvelukseen astunut mies kokee menneensä eteenpäin iän, kokemuksen ja kouluttautumisen avulla.

– Jokaiselle esimiehelle tulee joskus työssään esiin myös niitä ikävämpiä tilanteita. Tällaisia ovat muun muassa ne hetket, jolloin on annettava negatiivista palautetta. Leiriltä sain myös näihin tilanteisiin sellaista oppia, jota voin tarvittaessa hyödyntää, Hauta-Heikkilä kertoo.

Käytännönläheinen PMC  johdonvalmennus keskittyy kahdenkeskisen johtamisen, erilaisuuden kohtaamisen ja arvostuksen tunteen nostamiseen. Voittajakulttuuri rakentuu monen tekijän yhteistyöstä. Esimies on ennen kaikkea se henkilö, jonka tehtävä on huolehtia joukkueen hyvinvoinnista ja motivaatiosta.

– Koko porukan on ymmärrettävä jokaisen tekijän ja tehtävän tärkeys. Kaikkien on oltava sitoutuneita yhteisiin tavoitteisiin. Jokaisen tekemisellä on merkittävä vaikutus kokonaisuuteen ja sitä kautta asiakastyytyväisyyteen, kiteyttää Hauta-Heikkilä.

Hauta-Heikkilä antaa täyden suosituksen Camp Consulting leireille. Kukaan ei voi koskaan olla valmis omassa työssään, joten jatkuva kehittyminen on vahva kivijalka, johon on helppo nojata.

– Leirillä huomaa, että vaikka ihmiset ovat eri aloilta, painivat he samojen asioiden kanssa. Näin ollen jokainen saa sellaisia ahaa-elämyksiä, että miksi en ole osannut ennen ajatella asioita tällä tai tuolla tavalla. Kuunteleminen ja omien ongelmien avaaminen kaikkien kesken herättää varmasti jokaisen ajattelemaan, Hauta-Heikkilä kiittelee.

 

Syyskuun 2021 johdon leirin paikat on aika varata nyt. Lue  lisää Campin  PMC johdon leiristä 

PMC – Pro Management Camp 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA