Juha Hauta-Heikkilä: ”Työkaluja omaan tekemiseen ja arjen haasteisiin.”

Etusivu » Lokikirja » Juha Hauta-Heikkilä: ”Työkaluja omaan tekemiseen ja arjen haasteisiin.”

 Logistikas Oy:n Rauman ja Porin yksiköiden päällikkö Juha Hauta-Heikkilä on kehittänyt esimiestaitojaan useampaan otteeseen Camp Consultingin leireillä. Esimiehen halu kehittyä omassa työssään vie myös alaisia ja arjen yhteistyötä isoin askelin eteenpäin.

 

Juha Hauta-Heikkilä seuraa tyytyväisenä Logistikas Oy:n Rauman Lakarin toimipisteen toimintaa. Tuotteet liikkuvat ripeästi, kun osaajilla on vankka ammattitaito ja laitteisto on suunniteltu vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Jatkuva kehitys on myös osa johtamistyötä.

 

– Hyvä esimies osaa antaa vastuuta alaisilleen, mutta huolehtii myös siitä, että tekijöillä on kaikki tarvittavat työkalut ja jatkuva tuki hoitaa omia tehtäviään. Kukaan ei pysty, eikä kenenkään edes kannata yrittää hoitaa kaikkea itse, Hauta-Heikkilä painottaa.

 

– Esimiehen on luotettava siihen, että ammattitaitoiset alaiset osaavat hoitaa työnsä. Jatkuva kanssakäyminen ja avoin keskusteluyhteys ovat tärkeässä roolissa. Entisaikojen norsunluutornimainen johtaminen ei sovi enää tähän aikaan.

 

Hauta-Heikkilä osallistui loppuvuodesta 2019 Camp Consultingin järjestämälle PMC johdon leirille Hyvinvointi- ja elämyskeskus Helmirannassa. Takana oli jo useampia Campin Logistikaksen esimiehille räätälöityjä valmennuksia, mutta viimeisintä hän kehuu yhdeksi parhaista, joissa hän on saanut olla mukana.

 

– Esimieheni totesi, että oli hyvä hetki lähteä kehittämään omaa osaamistani. Leiri katkaisi mukavalla tavalla arkea ja tarjosi jälleen uusia näkökulmia. Viime syksyn leirille mennessäni koin olevani tietyllä tapaa valmiimpi ottamaan vastaan ja antamaan itsestäni enemmän kuin aiemmin.

 

Kahden vuorokauden mittaisella leirillä analysoidaan, tunnetaan, opitaan ja oivalletaan. Valmennusohjelma on rakennettu 18 vuoden aikana vuorovaikutustaitojen kehittämisen ympärille. Leirillä oli mukana kaksitoista eri alan johtotehtävissä työskentelevää ammattilaista.

 

– Hyvin rakennetulla porukalla on iso merkitys, kuten myös sillä, että eri aloista on laaja kattaus. Kaikki pääsevät ääneen ja jokainen uskaltaa olla aktiivinen. Hyvillä kouluttajilla on myös tärkeä rooli rennon ja avoimen ilmapiirin luomisessa.

 

Osa leirin sisältöä on myös yhteinen ajanvietto ilta-aikaan, jolloin keskustelu jatkuu aktiivisena.

 

– Saunan lauteilla saadaan avattua ajatuksia vielä lisää. Siinä on hyvä rennommassa tunnelmassa puida päivän antia. Kahden päivän tiivis valmennus on toki vaativa rutistus, mutta kun laittaa itsensä peliin, saa leiriltä paljon irti.

 

 

Hyvinvoiva joukkue on motivoitunut

 

Camp Consulting ja Logistikas ovat tehneet tiivistä yhteistyötä jo vuodesta 2004. Liiketoiminnan kehittäjä Teppo Viitanen on saanut seurata läheltä Hauta-Heikkilän urakehitystä, aina rekrytoinnista alkaen. Vuonna 2007 Logistikas Oy:n palvelukseen astunut mies kokee menneensä eteenpäin iän, kokemuksen ja kouluttautumisen avulla.

 

– Leirillä tehdystä johtamisprofiilista oli hauska huomata, kuinka hyvin siitä tunnistaa itsensä. Minusta on tehty ensimmäinen vastaava profiili vuonna 2007 ja jos sitä vertaa nyt tähän viimeisimpään, niin aivan varmasti on tapahtunut muutosta omassa tavassa nähdä ja ajatella asioita, Hauta-Heikkilä pohtii.

 

PMC johdon leirillä pureudutaan tarkoin muun muassa esimiestyön haasteisiin ja omiin vahvuuksiin.

 

– Jokaiselle esimiehelle tulee joskus työssään esiin myös niitä ikävämpiä tilanteita. Tällaisia ovat muun muassa ne hetket, jolloin on annettava negatiivista palautetta. Leiriltä sain myös näihin tilanteisiin sellaista oppia, jota voin tarvittaessa hyödyntää.

 

Käytännönläheinen valmennus keskittyy kahdenkeskisen johtamisen, erilaisuuden kohtaamisen ja arvostuksen tunteen nostamiseen. Myös tunneälytaitojen merkityksellä on suuri rooli esimiestyössä.

 

– Kirjasin paljon asioita muistiin liittyen omaan esimiestyöhöni. Sain hyviä työkaluja esimerkiksi siihen, miten vien asioita eteenpäin yhdessä alaisuudessani toimivien työnjohtajien kanssa.

 

Voittajakulttuuri rakentuu monen tekijän yhteistyöstä. Yksikään esimiesasemassa työskentelevä ei menesty yksin, vaan toimiva arki vaatii vahvan ja yhteen hiileen puhaltavan joukkueen. Esimies on ennen kaikkea se henkilö, jonka tehtävä on huolehtia joukkueen hyvinvoinnista ja motivaatiosta.

 

– Näen asian niin, että koko porukan on ymmärrettävä jokaisen tekijän ja jokaisen tehtävän tärkeys. Kaikkien on oltava sitoutuneita yhteisiin tavoitteisiin ja koettava tämä meidän yhteiseksi asiaksi. Jokaisen tekemisellä on merkittävä vaikutus kokonaisuuteen ja sitä kautta asiakastyytyväisyyteen.

 

Hauta-Heikkilä antaa täyden suosituksen Camp Consulting leireille. Kukaan ei voi koskaan olla valmis omassa työssään, joten jatkuva kehittyminen on vahva kivijalka, johon on helppo nojata.

 

– Leirillä huomaa, että vaikka ihmiset ovat eri aloilta, painivat he samojen asioiden kanssa. Näin ollen jokainen saa sellaisia ahaa-elämyksiä, että miksi en ole osannut ennen ajatella asioita tällä tai tuolla tavalla. Kuunteleminen ja omien ongelmien avaaminen kaikkien kesken herättää varmasti jokaisen ajattelemaan, Hauta-Heikkilä kiittelee.

 

Tutustu PMC johdon leiriin ja muihin valmennuksiin

OLYMPUS DIGITAL CAMERA