Rekrytoinnit ja suorahaut

Hyvien ihmisten löytäminen ja palkkaaminen vie aikaa - käytä siis Campiä apunasi ja varmista valinnan osuvuus työkaluillamme

Olet varmaan huomannut, että hyvien ihmisten löytäminen avainhenkilötehtäviin ei ole helppoa. Aikaa ja rahaa kuluu toimenkuvan määrittelyyn, ilmoitusprosessiin, hakemuksien odotteluun, tiedusteluihin vastaamiseen, hakijoiden karsimiseen, haastattelujen sopimiseen ja haastatteluihin. Tehdään mahdollisesti lisäkierroksia ja parhaat hakijat ehkä testataan jollakin tavalla. Ja aikaa kuluu taas – usein viidestä kymmeneen viikkoa. Ja investointina se merkitsee henkilön kuuden kuukauden palkkaa vastaavaa kasaa euroja.

Olisiko helpompia tapoja? Camp tarjoaa avainhenkilöiden hakuun sinulle vaihtoehtoja.

 

Suorahaku

Suorahaku Campin tapaan

Kartoitamme kanssasi lähtökohdat: mikä on organisaationne nykytilanne, minkälaiset ovat esimies-alaissuhteet sekä kartoitamme, minkälaista osaamista ja persoonaa tarvitaan. Yhdessä kanssasi määrittelemme avainhenkilön vastuut ja aseman organisaatiossa.

Satojen onnistuneiden rekrytointien kokemuksella löydämme sinulle tarvitsemasi ammattilaisen - tai useamman. Meillä on tälläkin hetkellä kontaktit yli 100 000:een suorahausta kiinnostuneeseen avainhenkilöön.

Hoidamme haun ja esivalinnan käyttäen Campin tietoa, osaamista, agenttiverkostoa ja avainhenkilöpankkia. Ehdotamme sinulle muutamia hyviä ehdokkaita, joita olemme jo haastatelleet ja joista meillä on jo suosituksia. Tapaat haluamasi ehdokkaat, muodostat oman kuvasi heistä ja mietit, miten hyvin he sopisivat organisaatioosi ja voisitko tehdä töitä näiden kanssa.

Sinä valitset, kenen kanssa jatkamme, vai haemmeko muita kandidaatteja. Teemme valitsemillesi henkilöille DiSC-työyhteisöprofiilin ja analysoimme sen käyttäen tarvittavia lisäosia: esimiehenä, johdettavana, myyjänä, myynnin esimiehenä.

Syvähaastattelemme hakijat tarkentaen DiSC-työyhteisöprofiilin osuvuuden, tarkistamme taustat ja kerromme sinulle oman suosituksemme ja myös analyysimme henkilön mahdollisista riskeistä.

Tämän jälkeen sinä teet päätöksen ja solmit työsopimuksen. Mutta Camp myöntää takuun: jos valitun henkilön työsuhde puretaan 6 kk koeaikana, Camp hakee uuden henkilön ilmaiseksi.

Julkinen haku

Camp tarjoaa apua julkiseen rekrytointiin

Joskus on tarpeen ryhtyä julkiseen rekrytointiin. Voit haluta testata yrityksesi kiinnostavuutta ja vetovoimaa tai hakea julkisuutta kertoaksesi, että yrityksesi panostaa tulevaisuuteen. Olet kenties suunnitellut, että puolen vuoden päästä uuden henkilön tulisi aloittaa. Kyseessä on tehtävä, johon sopivia ihmisiä on helppo tavoittaa.

Kartoitamme ensin lähtökohdat: mikä on organisaationne nykytilanne, minkälaiset ovat esimies-alaissuhteet sekä kartoitamme, minkälaista osaamista ja persoonaa tarvitaan. Yhdessä kanssasi määrittelemme avainhenkilön vastuut ja aseman organisaatiossa.

Camp voi hoitaa puolestasi ilmoittelutrafiikin, jos niin haluat. Tai anna se mainostoimistosi hoidettavaksi.

Camp vastaa hakijoiden yhteydenottoihin ja vastaanottaa hakemukset. Teemme sinulle yhteenvedon varteenotettavista hakijoista sekä esivalinnan, jossa ehdotamme, ketä kannattaisi haastatella.

Kun sinä olet päättänyt ehdotuksemme pohjalta, keitä ehdokkaista haastatellaan, me sovimme haastatteluista hakijoiden kanssa. Haastattelut teemme yhdessä siten, että yrityksesi kannalta tärkeät avainhenkilöt voivat osallistua haastatteluun tarpeen mukaan.

Pääpaino haastattelussa on kartoittaa hakijan osaamista, tarkentaa yksityiskohtia ja antaa hakijan puhua, jotta sinulle syntyy mielikuva hakijasta ihmisenä.

Camp antaa suosituksensa mutta sinä päätät, kenen kanssa jatketaan. Teemme valitsemillesi henkilöille DiSC-työyhteisöprofiilin käyttäen tarvittavia lisäosia: esimiehenä, johdettavana, myyjänä, myynnin esimiehenä. Tarkistamme taustat, puhutamme entisiä esimiehiä tai muita suosittelijoita. Järjestämme toisen haastattelukierroksen, jossa varmistamme työyhteisöprofiilin osuvuuden – on tärkeää, että hakija kokee profiloinnin ja meidät luotettaviksi.

Toisen haastattelukierroksen lopuksi kerromme sinulle oman suosituksemme ja myös analyysimme hakijoiden mahdollisista riskeistä. Näin saat jo esimakua siitä, miten kutakin loppusuoran hakijaa tulisi johtaa. Ja lopuksi sinä teet valinnan.

Avainhenkilöpankki

Avainhenkilö voi yhtä hyvin olla yrityksen toimitusjohtaja kuin vaikkapa kokenut ammattimies erityisosaamisineen. Tai controller, työpäällikkö tai b-to-b-myyntineuvottelija. Meillä on tällä hetkellä ”pankissa” henkilöitä, jotka ovat valmiita harkitsemaan uusia työhaasteita, jos jotakin heitä kiinnostavia työtehtäviä on tarjolla. Nämä henkilöt ovat yleensä jossain töissä, mutta joukossa on myös paluumuuttajia tai muusta syystä työelämään palaavia, mutta useimmiten kyse on urakehityshaluista, alanvaihdosta tai paikkakunnan vaihdoksesta.

Pankissamme on mm: 
Taloushallinnon ammattilaisia, viennin- ja kansainvälistymisen ammattilaisia, asiakaspalvelun esimiehiä, myynnin ammattilaisia, kokeneita johtajia yrityksen johtotehtäviin.

Avainhenkilöpankkiimme voit liittyä > tästä.

 

Syvähaastattelu

Olemme kehittäneet kymmenen toimintavuotemme aikana erilaisen haastattelutavan, jonka tavoitteena on varmistaa erilaisten ihmisten soveltuvuudet asiakasyritystemme avaintehtäviin, syvähaastattelun.

DiSC –työprofiilit ja Henkilökohtainen Tehokkuus –profiilit ovat tukenamme, kun analysoimme haastateltavaa. Syvähaastatteluun sisältyy henkilön työhistorian tarkka huomiointi ja henkilökohtaisten ominaisuuksien kartoitus. Suosittelijoiksi nimetyt henkilöt eivät aina kerro koko totuutta, siksi meidän tehtävämme on kartoittaa ja selvittää aidosti haastateltavan kokonaishistoria. Syvähaastattelussa esiin nostamamme haastateltavan arvomaailma, työmotivaatio ja kokonaisvaltainen tulevaisuuskuva kertovat henkilön soveltuvuudesta paljon.

Tarkoituksenamme on löytää kuhunkin työtehtävään jokaiselle asiakkaallemme soveltuvin avainhenkilö. Välttämättä paras ei ole aina se oikea. Rehellisyys ja positiivinen vuorovaikutuskyky ja tunneäly nousevat esiin myös syvähaastatteluissamme. Sillä vastuullisuudella mekin Campissä toimimme.

Työprofiilianalyysi

Alkuperäinen ja aito DiSC®-analyysi ja -profiili                      

DiSC® on maakohtaisesti validoitu henkilöprofiili ja johtava vuorovaikutuksen työkalu maailmassa: yli neljäkymmentä miljoonaa käyttäjää ja yli 30 vuoden tutkimushistoria.

Me Campissä olemme analysoineet ja profiloineet tuhansien ihmisten työprofiileja DiSC®-työkaluja käyttäen. Käytämme profilointia osana eri valmennus- ja koulutuskokonaisuuksia ja rekrytoinnissa.

DiSC®-analyysi toimii hyvänä työkaluna, kun pyritään parantamaan kommunikaatiota ja keskinäistä vuorovaikutusta, vähentämään ristiriitoja ja turhautuneisuutta tai kehittämään johtamista, esimiehiä, organisaatiota tai tiimejä. DiSC®-analyysissä päätyylejä on neljä, joiden erilaisista yhdistelmistä muodostuu 15 profiilia. Profiilit kuvaavat erilaista käyttäytymistä ja luovat siten yhteisen kielen puhua erilaisuudesta.

DiSC®-analyysi ja –profiili sisältää henkilökohtaisen kuvauksen henkilölle tyylille tyypillisestä käyttäytymisestä. Soveltavat osuudet kuten myönteisen vuorovaikutussuhteen luominen, suhteet ihmisiin ja ympäristöön, miten henkilöä tulee johtaa, millainen henkilö on esimiehenä, myynnin johtaminen ja millainen henkilö on myyjänä, helpottavat profiilin tulkintaa ja sen soveltamista päivittäisessä työssä.