Valmennukset ja strategiset prosessit

Hyvä johtaminen näkyy yrityksen tuloksessa

Camp Consulting on johtamisen, johtoryhmä- ja esimiestyövalmentaja, myynnin ja asiakaspalvelun kehittäjä sekä yritysten strategisten prosessien terävöittäjä.

Olemme saaneet olla toteuttamassa yli 300 organisaation liiketoiminnan kehittämisiä ja tuottaneet 2000 valmennustapahtumaa.

Campin tapa ei ole tulla viisastelemaan eikä pätemään valmennustapahtumissa. Meitä on kiitetty käytännönläheisyydestä ja ihmisten innostamisesta. Valmennuksen keskeisimpinä tavoitteina ovat sovittujen asioiden vahvistaminen tai harkittu muutos.

Campin tapa tehdä valmennuksia on ottaa kokonaistavoite ja valmennettavat heti alusta asti huomioon.

Muutoksen aikaansaaminen edellyttää aina johdon kanssa yhdessä sovittavia tavoitteita. Tavoitteiden onnistumiset taas edellyttävät valmennuksessa sovittujen asioiden kehittymisen mittaamista. Tätä varten olemme kehittäneet taustakartoitusmenetelmiä ja tasomittaristoja, joilla myös innostetaan valmennettavat mukaan itse valmennusohjelmaan ja varmistetaan muutoksen onnistuminen.

Valmennuksemme perustuvat aina uusimpaan tutkittuun tietoon ja pitkään käytännön kokemukseen.

Johtaminen

Jokainen yrityksessä oleva ongelma on johtamisongelma: "Johtajana olet joko aiheuttanut tai sallinut sen" on kuultu sadoissa esimiesten valmennustilaisuuksissa Tepon suusta.

Tutkimustemme (Johtajakyselyt Camp Consulting/Suomen Palvelututkimus Oy, Leena Salo, 2009 – 2020) mukaan suomalaisten yritysjohtajien suurimmat päivittäiset haasteet nyt ja tulevaisuudessa ovat henkilöstöjohtamisessa ja myynnin kehittämisessä. Campin tavoitteena on olla luotsaamassa ja tukemassa johtajia näissä haasteissa.

Henkilöstöjohtamisen tärkeimmäksi tavoitteeksi on noussut arvostuksen tunteen nostaminen koko henkilöstössä. Kokemuksemme ja tutkitun faktan perusteella työntekijöiden arvostuksen tunnetta voidaan kehittää pääsääntöisesti vain palautteen antamista lisäämällä. Kahdenkeskinen johtaminen korostuu ja henkilökohtaisten tavoitteiden selkiyttäminen sekä molemminpuolisten odotusten tarkistaminen mahdollistavat hyvän palautekulttuurin synnyttämisen.

Campin johdon ja johtoryhmien valmennuksista jää keskusteleva positiivinen jälki johtamistyyliin, syventävä ajattelumalli johtamistyöskentelyyn ja jaksamista lisäävä stressittömämpi työtapa.

Esimiestyö

”Kaiken takana on nainen”, pitää varmasti paikkaansa. Onnistuneen työyhteisön takana on aina hyvä esimies, nainen tai mies.

Esimiesvalmennustemme sisältö perustuu hyvään johtamiseen ja johtamisvalmennustemme väittämiin. Tunnista itsesi – arvosta erilaisuutta ja johda oikein, on esimiestyön perusta. Esimiesvalmennustemme yksi tavoite on herättää esimiehissä keskustelua siitä, mitä häneltä esimiehenä odotetaan. Mitä oma esimies odottaa, mitä odottavat työntekijät? Onpa sitten kyseessä telakalla työskentelevä työnjohtaja tai myymälän kassavastaava, haasteet ovat samat.

Miten saan ihmiseni toimimaan halutulla tavalla? Arvostuksen tunnetta nostamalla, on meidän Campiläisten uskomus.Hyvät vuorovaikutustaidot ja oikea rehellinen palaute sekä yhteinen arvomaailma riittävät synnyttämään arvostuksen tunteen myös työntekijöissä. Meistä välitetään ja työpanostamme arvostetaan.

Tämän motivoivan vuorovaikutuksen avulla pystymme kehittämään työntekijöiden ”alaistaitoja” kohti yrityksemme tavoitteita. Hyvistä esimiehistä on huutava pula. Esimiesvalmennuksiin panostaminen kannattaa aina!

Strategiset prosessit

Kun suunta on selvillä, toteutus helpottuu merkittävästi.

Monesti tieto oikeasta suunnasta on jo olemassa jossain pinnan alla, mutta sen hahmottamiseen ja askelmerkkien asettamiseen ei ole sopivaa aikaa tai hetkeä.

Tulevaisuuden suunnitteluun, strategioihin ja strategisiin prosesseihin kannattaa  pysähtyä.Mitä me tarvitsemme, mitä haluamme ja miten me sen teemme. Se ei ole monimutkaista, tarvitaan ainoastaan sisäistetty  näkemys tavoitteista ja välitavoitteista, joiden kautta  edetään toivottuun lopputulokseen.  Kun ajatuksia tuuletetaan ja tavoitteista sovitaan yhdessä,  asioilla on taipumus myös toteutua. Tässä ajatusten tuuletuksessa ja askelmerkkien asetannassa Camp on luotettava kumppani.

Myynti

Suomi on täynnä myyntivalmentajia ja myyntikoulutuksia. Myyjiin tulee panostaa aina ja oikealla tavalla. Myyjää ei kannata ”istuttaa” missään huonossa valmennustapahtumassa kasvattamassa negatiivista tunnettaan. Hyvä myyjä arvostaa ”oikeaa käytännön kokemusta ja vertaisryhmää”, sekä valmentajaa joka ei luule tietävänsä sitä ainutta ja oikeaa tapaa myydä.

Jokaisen menestymiseen tähtäävän yrityksen yhtenä tärkeimmistä toiminnoista on oikein johdettu ja toimiva myyntityö. Olemme saaneet olla mukana kehittämässä yli 6000 myyjän myyntiä. Myynti on taitolaji, jossa ahkeruus ja hyvät vuorovaikutustaidot korostuvat.

Campin tutkimusten mukaan ostopäätöksen takana on aina hyvän fiiliksen syntyminen myyjän ja asiakkaan välille. Laatua ja luottamusta ei voi toki unohtaa, mutta kyky kunnioittaa ja huomioida ostajien erilaisuus, tunneäly, ovat onnistuneen myyntituloksen takana.

Käyntimäärät tai kontaktiluvut eivät pelkästään nosta myyntilukuja. Tapaamisten ja käyntien pitää tuottaa positiivisia kokemuksia myyjälle ja tietysti ostajalle. Myyjän motivaatio, innostuneisuus ja aito halu menestyä myynnin haasteellisessa maailmassa ratkaisevat. Miten me johdamme myyntiä ja miten myyjä johtaa itseään ovat valmennustemme ykkösväittämät.

Myyntitekniikkaa ja -tapaa voidaan toki aina kehittää, mutta tärkeintä on päästä vaikuttamaan itse myyjän omaan päähän. Myynnin psykologian ja myyjän psyyken merkityksen oivaltaminen ratkaisevat lähes kaiken. ”Annamme takuun siitä, ettei yksikään myyjä jää kylmäksi valmennustapahtumien aikana”, on Campin motto.

Asiakaspalvelu

Hyvän asiakaspalvelun tunnistaa siitä, että sitä joko on tai ei ole. Siellä missä sitä palvelua on tulee asioitua aina uudelleen ja uudelleen. Hyvään asiakaspalveluun liittyy yleensä iloinen, positiivinen kohtaaminen, jossa on helppo ja miellyttävä olla.

Näillä sanoilla olemme käynnistäneet ne sadat asiakaspalveluvalmennukset, joissa olemme saaneet olla luotsaamassa henkilöstöä kohti parempaa asiakaspalvelua. Tapamme on perehtyä huolella kyseisen yrityksen asiakaspalveluun. Teemme asiakaspalvelututkimuksia ja haastattelemme henkilöstöä kokemuksista ja ajatuksista nykyistä palvelukonseptia kohtaan – usein käytämme myös kameraa ja kuvaa myymälän sisätiloista, kun herätämme keskustelun siitä, mitä asiakas odottaa, kun hän tulee meille ja mitä me voisimme tehdä vielä paremmin.

Asiakaspalveluvalmennuksiin kannattaa panostaa aina. Tutkimusten mukaan ne, jotka panostavat asiakaspalveluun, markkinointiin ja myynnin kehittämiseen menestyvät vaikeinakin aikoina selvästi muita kilpailijoitaan paremmin.

Henkilöstö

Hyvällä fiiliksellä ja vuorovaikutuksella yhdessä eteenpäin!

Camp Consulting tuottaa sinulle toiveittesi mukaan sisältöä asiakas- ja henkilöstötapahtumiin.


Onko henkilöstöpäivänne vielä järjestämättä? 

Henkilöstöä ei turhaan kutsuta yrityksen tärkeimmäksi voimavaraksi. Osaava, sitoutuva ja vuorovaikutustaitoinen henkilöstö on osaltaan yrityksen kriittinen menestystekijä. Henkilöstö on se, joka toteuttaa strategiaa arjen tekemisessä ja välittää yritysmielikuvaa asiakkaille.

Henkilöstöön ja sen tekemiseen kannattaa kiinnittää huomiota. Pieni ajatusten irrottelukaan ei ole pahaksi.

Rakennetaan henkilöstölle positiivisella sykkeellä hetki, jolla vahvistetaan tekemisen meininkiä ja tulevaisuuden työniloa.

Tehdään se yhdessä. Osaamme sen.

Tuo henkilöstösi Campin seuraan leirinuotiolle!

 

Avoimet ohjelmat

 

 

Pro Management Camp

Arvostettu ja uudistettu valmennuskokonaisuus tämän päivän esimiehille, päälliköille ja johtajille

TARTTUMALLA HAASTEISIIN RAKENNAT VOITTAJAKULTTUURIN.

Kehitä johtamis- ja esimiestaitojasi Hyvinvointi- ja elämyskeskus Helmirannan merellisessä miljöössä kahden vuorokauden Pro Management Camp -johdon leirillä ke-to 27.-28.10.2021.

Valmentajat Kaisu ja Teppo Viitanen omaavat pitkän johtamiskokemuksen ja jo yli 300 asiakasyrityksen kautta saadun näkemyksen erilaisista haasteellisista esimiestehtävistä.

 

Esimieskoulutusten klassikko kokoaa yhteen erilaisten yritysten johdon esimiehiä

Toimivan johtamisen perusta rakentuu hyville vuorovaikutustaidoille. Käytännönläheisessä valmennuksessa keskitytään kahdenkeskisen johtamisen, erilaisuuden kohtaamisen ja arvostuksen tunteen nostamiseen – unohtamatta tunneälytaitojen merkitystä haasteellisessa esimiestyössä.

Pro Management Camp on tunnetuin ja arvostetuin esimiesten avoin valmennusohjelmamme, joka on rakennettu 18 vuoden aikana vuorovaikutustaitojen kehittämisen ympärille. Valmennusohjelman on suorittanut jo yli 175 tyytyväistä, aiemmin johtamiseen liittyvien haasteiden kanssa paininutta johto- ja esimiestehtävissä toimivaa henkilöä.

Kahden päivän irtiotto hektisestä arjesta antaa mahdollisuuden pysähtyä miettimään asioita ja omaa toimintaa eri näkökulmista. Koulutus tarjoaa osallistujille laaja-alaisesti uusia työkaluja arkeen ja omaan tekemiseen.

Lue lisää ja tutustu ohjelmaan tarkemmin

Lataa esite


JR- Johtoryhmäohjelma

Campin arvostettu, avoin valmennusohjelma johtoryhmille ja hallituksille Lounais-Suomen saaristossa

 

Lähde johtoryhmäsi tai hallituksesi kanssa mukaan ainutlaatuiseen valmennukseen ja johtamisenne kehittämisprosessiin. Tavoitteena on paneutua osallistujayritysten keskeisimpiin johtamishaasteisiin.

Valmennuksessa sovitaan tavoista, miten yrityksenne johdon keskinäistä vuorovaikutusta lisätään. Jokaiselle esimiestehtävässä toimivalle tuttua kiirettä, stressiä ja yksinäisyyden tunnetta poistetaan valmennuksessa. Johtavia teemoja ovat myös haasteellisiin henkilöstökysymyksiin pureutuminen ja johtamisen pelkotilojen avaaminen.

Kahden päivän valmennuksessa tehdään konkreettinen toimintasuunnitelma ja kirjataan lupaukset yhteistä tarkastelua varten. Jokainen saa uusia työkaluja arjen tilanteisiin.

Ohjelma toteutetaan kolmen - viiden osallistujayrityksen kanssa, yritykset ovat eri toimialoilta eivätkä kilpaile keskenään. Jokaisesta yrityksestä osallistuu 3-5 henkilön esimiesryhmä tai hallitus. Valmennukseen liittyy yrityskohtainen taustakartoituskysely sekä henkilökohtaiset Everything DiSC© Work of Leaders -johtajuusprofiilit, johtoryhmänne/hallituksenne ryhmäanalyysi sekä jäsenten keskinäiset Working with -vertailuraportit. Toimintasuunnitelmien jalkauttamisen seurannasta valmentajien tuella sovitaan valmennuksessa.

Lataa JR Johtoryhmävalmennus -esite

 

Pro Sales Camp

Henkilökohtaisen myyntityön kehittämisohjelma.

Tunnista vahvuutesi

KEHITÄ IHMISSUHDETAITOJASI JA TEE ENTISTÄKIN VAHVEMPAA MYYNNILLISTÄ TULOSTA.

Ota aikaa itsellesi kahden vuorokauden kehittymisen parissa meren helmassa Lounais-Suomen saaristossa, Hyvinvointikeskus Helmirannassa  6.-7.10.2021.

Kaisu ja Teppo Viitanen ovat valmentaneet jo yli 4000 myynnin ammattilaista.

PSC - myynnin leirit ovat keränneet pelkästään positiivisia palautteita koko 18-vuotisen historian aikana.

 

Myynnin vahvuuksien ja tavoitteiden jatkuvaa kehitystyötä

Pro Sales Camp on henkilökohtaisen myyntityön kehittämisohjelma, joka on tarkoitettu vaativissa myyntitehtävissä toimiville ammattilaisille tai vastaaviin tehtäviin tähtääville henkilöille. Valmennusohjelmassa tuotamme jokaisesta osallistujasta yrityksen ja osallistujan käyttöön henkilökohtaisen DiSC Workplace- työyhteisöprofiilin. Tämän avulla kartoitamme osallistujan myynnilliset vahvuudet ja kehittämisalueet sekä annamme esimiehille oikeanlaiseen johtamiseen tähtäävät suuntaviivat.

Työstämme osallistujien kanssa työnantajille henkilökohtaisen tavoitesuunnitelman, jonka avulla omaa myyntiä ja myyntitiimiä kehitetään. Valmennusohjelma tarjoaa oppia, ideoita ja rohkaisua, joita kaikkia jatketaan ja kehitetään esimiehen positiivisessa opastuksessa. Näin varmistetaan myynnin jatkuva kehitystyö.

 

Lataa Pro Sales Camp esite