Valmennukset ja strategiset prosessit

Johtaminen

Jokainen yrityksessä oleva ongelma on johtamisongelma: "Johtajana olet joko aiheuttanut tai sallinut sen" on kuultu sadoissa esimiesten valmennustilaisuuksissa Tepon suusta.

Tutkimustemme (Johtajakyselyt Camp Suomi, Leena Salo, 2009 – 2016) mukaan suomalaisten yritysjohtajien suurimmat päivittäiset haasteet nyt ja tulevaisuudessa ovat henkilöstöjohtamisessa ja myynnin kehittämisessä. Campin tavoitteena on olla luotsaamassa ja tukemassa johtajia näissä haasteissa.

Henkilöstöjohtamisen tärkeimmäksi tavoitteeksi on noussut arvostuksen tunteen nostaminen koko henkilöstössä. Kokemuksemme ja tutkitun faktan perusteella työntekijöiden arvostuksen tunnetta voidaan kehittää pääsääntöisesti vain palautteen antamista lisäämällä. Kahdenkeskinen johtaminen korostuu ja henkilökohtaisten tavoitteiden selkiyttäminen sekä molemminpuolisten odotusten tarkistaminen mahdollistavat hyvän palautekulttuurin synnyttämisen.

Campin johdon ja johtoryhmien valmennuksista jää keskusteleva positiivinen jälki johtamistyyliin, syventävä ajattelumalli johtamistyöskentelyyn ja jaksamista lisäävä stressittömämpi työtapa.

 

Campin arvostettu, avoin valmennusohjelma johtoryhmille Lounais-Suomen saaristossa

Lähde johtoryhmäsi kanssa mukaan ainutlaatuiseen valmennukseen ja johtamisenne kehittämisprosessiin. Tavoitteena on paneutua osallistujayritysten keskeisimpiin johtamishaasteisiin. Valmennuksessa sovitaan tavoista, miten yrityksenne johdon keskinäistä vuorovaikutusta lisätään. Jokaiselle esimiestehtävässä toimivalle tuttua kiirettä, stressiä ja yksinäisyyden tunnetta poistetaan valmennuksessa. Johtavia teemoja ovat myös haasteellisiin henkilöstökysymyksiin pureutuminen ja johtamisen pelkotilojen avaaminen. Kahden päivän valmennuksessa tehdään konkreettinen toimintasuunnitelma ja kirjataan lupaukset yhteistä tarkastelua varten. Jokainen saa uusia työkaluja arjen tilanteisiin.

Ohjelma toteutetaan kolmen - viiden osallistujayrityksen kanssa, yritykset ovat eri toimialoilta eivätkä kilpaile keskenään. Jokaisesta yrityksestä osallistuu 3-5 henkilön esimiesryhmä. Valmennukseen liittyy yrityskohtainen taustakartoituskysely sekä henkilökohtaiset Everything DiSC© Work of Leaders -johtajuusprofiilit, johtoryhmänne ryhmäanalyysi sekä jäsenten keskinäiset Working with -vertailuraportit. Toimintasuunnitelmien jalkauttamisen seurannasta valmentajien tuella sovitaan valmennuksessa.

Esimiestyö

”Kaiken takana on nainen”, pitää varmasti paikkaansa. Onnistuneen työyhteisön takana on aina hyvä esimies, nainen tai mies.

Esimiesvalmennustemme sisältö perustuu hyvään johtamiseen ja johtamisvalmennustemme väittämiin. Tunnista itsesi – arvosta erilaisuutta ja johda oikein, on esimiestyön perusta. Esimiesvalmennustemme yksi tavoite on herättää esimiehissä keskustelua siitä, mitä häneltä esimiehenä odotetaan. Mitä oma esimies odottaa, mitä odottavat työntekijät? Onpa sitten kyseessä telakalla työskentelevä työnjohtaja tai myymälän kassavastaava, haasteet ovat samat.

Miten saan ihmiseni toimimaan halutulla tavalla? Arvostuksen tunnetta nostamalla, on meidän Campiläisten uskomus.Hyvät vuorovaikutustaidot ja oikea rehellinen palaute sekä yhteinen arvomaailma riittävät synnyttämään arvostuksen tunteen myös työntekijöissä. Meistä välitetään ja työpanostamme arvostetaan.

Tämän motivoivan vuorovaikutuksen avulla pystymme kehittämään työntekijöiden ”alaistaitoja” kohti yrityksemme tavoitteita. Hyvistä esimiehistä on huutava pula. Esimiesvalmennuksiin panostaminen kannattaa aina!

Myynti

Suomi on täynnä myyntivalmentajia ja myyntikoulutuksia. Myyjiin tulee panostaa aina ja oikealla tavalla. Myyjää ei kannata ”istuttaa” missään huonossa valmennustapahtumassa kasvattamassa negatiivista tunnettaan. Hyvä myyjä arvostaa ”oikeaa käytännön kokemusta ja vertaisryhmää”, sekä valmentajaa joka ei luule tietävänsä sitä ainutta ja oikeaa tapaa myydä.

Jokaisen menestymiseen tähtäävän yrityksen yhtenä tärkeimmistä toiminnoista on oikein johdettu ja toimiva myyntityö. Olemme saaneet olla mukana kehittämässä yli 5000 myyjän myyntiä. Myynti on taitolaji, jossa ahkeruus ja hyvät vuorovaikutustaidot korostuvat.

Campin tutkimusten mukaan ostopäätöksen takana on aina hyvän fiiliksen syntyminen myyjän ja asiakkaan välille. Laatua ja luottamusta ei voi toki unohtaa, mutta kyky kunnioittaa ja huomioida ostajien erilaisuus, tunneäly, ovat onnistuneen myyntituloksen takana. Omat käytännön kokemuksemme ovat peräisin jo 80-luvulta.

Käyntimäärät tai kontaktiluvut eivät pelkästään nosta myyntilukuja. Tapaamisten ja käyntien pitää tuottaa positiivisia kokemuksia myyjälle ja tietysti ostajalle. Myyjän motivaatio, innostuneisuus ja aito halu menestyä myynnin haasteellisessa maailmassa ratkaisevat. Miten me johdamme myyntiä ja miten myyjä johtaa itseään ovat valmennustemme ykkösväittämät.

Myyntitekniikkaa ja -tapaa voidaan toki aina kehittää, mutta tärkeintä on päästä vaikuttamaan itse myyjän omaan päähän. Myynnin psykologian ja myyjän psyyken merkityksen oivaltaminen ratkaisevat lähes kaiken. ”Annamme takuun siitä, ettei yksikään myyjä jää kylmäksi valmennustapahtumien aikana”, on Campin motto.

Asiakaspalvelu

Hyvän asiakaspalvelun tunnistaa siitä, että sitä joko on tai ei ole. Siellä missä sitä palvelua on tulee asioitua aina uudelleen ja uudelleen. Hyvään asiakaspalveluun liittyy yleensä iloinen, positiivinen kohtaaminen, jossa on helppo ja miellyttävä olla.

Näillä sanoilla olemme käynnistäneet ne sadat asiakaspalveluvalmennukset, joissa olemme saaneet olla luotsaamassa henkilöstöä kohti parempaa asiakaspalvelua. Tapamme on perehtyä huolella kyseisen yrityksen asiakaspalveluun. Teemme asiakaspalvelututkimuksia ja haastattelemme henkilöstöä kokemuksista ja ajatuksista nykyistä palvelukonseptia kohtaan – usein käytämme myös kameraa ja kuvaa myymälän sisätiloista, kun herätämme keskustelun siitä, mitä asiakas odottaa, kun hän tulee meille ja mitä me voisimme tehdä vielä paremmin.

Asiakaspalveluvalmennuksiin kannattaa panostaa aina. Tutkimusten mukaan ne, jotka panostavat asiakaspalveluun, markkinointiin ja myynnin kehittämiseen menestyvät vaikeinakin aikoina selvästi muita kilpailijoitaan paremmin.

Henkilöstö

Hyvällä fiiliksellä ja vuorovaikutuksella yhdessä eteenpäin!

Camp Consulting tuottaa sinulle toiveittesi mukaan sisältöä asiakas- ja henkilöstötapahtumiin.


Onko henkilöstöpäivänne vielä järjestämättä? 
Joka vuodenaikaan sopivat ainutlaatuiset valmennustapahtumat suunnitellaan nyt, pyydä tarjous!

Järjestämme toiveesi mukaan asiaa tai rentouttavaa yhdessäoloa tuottavaa tekemistä. Eräoppaamme, mindfulness-ohjaaja ja NLP-master Ritva Peltoniemi vie joukkosi vaikkapa luontoon tai tutkailemaan tietoisuuden tuntemuksia.

Tuo henkilöstösi Campin seuraan leirinuotiolle!

> Lue lisää esitteestä

Avoimet ohjelmat

 

Pro Management Camp
on arvostettu ja uudistettu valmennuskokonaisuus tämän päivän esimiehille, päälliköille ja johtajille ti-ke 18.-19.9. Ky
sy lisää Tepolta p. 050 561 6704 tai Leenalta p. 040 052 8357.

Lataa Pro Management Camp -esite klikkaamalla alla olevaa kuvaa.

C:\\fakepath\\pmc_banneri.png

 


Campin arvostettu johtoryhmäohjelma - suomalaisille yritysjohtajille, johtoryhmille ja hallituksille.

ti-ke 6.-7.6

•ti-ke 11.-12.9.2018

Kysy lisää!

Lataa JR Johtoryhmävalmennus -esite klikkaamalla alla olevaa kuvaa.

C:\\fakepath\\jr_banneri.png

 


Pro Sales Camp
on henkilökohtaisen myyntityön kehittämisohjelma.

Lataa Pro Sales Camp -esite klikkaamalla alla olevaa kuvaa.

psc_logo.jpg