Viilaa projektisi ja prosessisi iskuun

Etusivu » Lokikirja » Viilaa projektisi ja prosessisi iskuun

Kokemuksia kannattaa hyödyntää kehittämisessä.

 

PLC- Pro Lessons Learned Camp laajentaa projektiaikaista arviointia, oppimista ja kehittämistä.  PLC- Pro Lessons Learned Camp on läpi projektin toteutettava lessons learned menetelmä, joka varmistaa projektiaikaisen systemaattisen ja dokumentoidun tiedonkeruun, tiedon prosessoinnin ja seurannan yrityksen sisällä ja verkostossa.. PLC tulokset ovat hyödynnettävissä jo projektin aikana sekä myöhemmissä projekteissa kokonaisuutena.

Liian usein prosesseista tai projektista toiseen oppimisessa on parantamisen varaa. Varsinkin pitkäkestoisten projektien hyvien käytäntöjen siirtäminen eteenpäin tai havaittujen kehittämiskohtien korjaaminen voi jäädä toteutumatta. Projektin päättyessä ajatukset ovat usein jo seuraavassa projektissa eikä vanhasta oppimiseen panosteta enää kokonaisvaltaisesti, tai arvioinnin kannalta keskeiset henkilöt ovat voineet jo siirtyä uusiin tehtäviin. Kehittäminen tai ”lessons learned” toiminta pohjautuu usein keskusteluun aiheesta, joka on saattanut olla ajankohtainen viikkoja, kuukausia tai jopa vuosia aiemmin.

PLC- Pro Lessons Learned Camp menetelmässä tieto kerätään projektin aikana tutkimuksellisin menetelmin ja dokumentoidaan siten, että sitä on mahdollista hyödyntää seuraavissa projekteissa. Tiedon kerääminen ja keskeisten toimijoiden sitouttaminen reaaliaikaisesti projektin arviointiin on kustannustehokas tapa kehittää liiketoimintaa.

PLC – Pro Lessons Learned Camp™ on tuote sinulle, joka haluat nostaa prosessien, projektien ja/tai verkostoliiketoiminnan kehittymisen uudelle tasolle.

 

Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää.

Kaisu Viitanen, 044 710 5349

PLC neliö (2)